Prasideda „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų įtraukimas į formalųjį švietimą“

11/07/2018

Liepos pradžioje sėkmingai startavo ESF projektas „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos, įtraukimas į formalųjį švietimą“.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“,
09.4.2-ESFA-K-714 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“. Šio projekto trukmė: 2018-06-21 – 2020-12-31.

Projekto tikslas:  didinti Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija, įtrauktį į formalųjį švietimą ir profesinį rengimą.

Projekte numatyta pakviesti 200 Vilniaus apskrities suaugusiuosius, nebaigusius bendrojo ugdymo programos ir norinčius ją baigti atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija.

Projekto konsorciumą sudaro:

 • 4 suaugusiųjų bendrojo lavinimo įstaigos:
  • Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC),
  • Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija,
  • Vilniaus G. Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras,
  • Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija;
 • 2 profesinio mokymo įstaigos:
  • Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla
  • Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
 • 3 asocijuotos įstaigos:
  • Vilniaus apygardos probacijos tarnyba,
  • Vilniaus pataisos namai,
  • VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas.

 

Projektas finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų paramos, daugiau informacijos – esfa.lt.