Prasidėjo ESF „Gebėjimų asimetrija“

18/05/2018

2018 m. gegužės 10 d. Šiauliuose įvyko projekto „Gebėjimų asimetrija“ nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0018 partnerių susitikimas, kurio metu oficialiai pradėtos projekto veiklos.

Projekto tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę įtrauktį ir aktyvumą darbo rinkoje mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Tikslinė grupė: 250 socialiai pažeidžiami asmenys.

Projektu siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį atskleidžiant jų individualius poreikius, stiprinant vidinę mokymosi ir darbo motyvaciją, didinant pasitikėjimą savimi, atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui. Užtikrinant sėkmingą įsidarbinimą ir (ar) mokymąsi dalyviai įgis socialinius gebėjimus, karjeros planavimo, kompiuterinio raštingumo, matematinių ir technologinių, gimtosios ir užsienio kalbos, mokymosi mokytis, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas. Suteikiama profesinio mokymosi galimybė.

Projekto socialinės integracijos paslaugų teikimas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo, užtikrins socialinę atskirtį patiriančių asmenų sėkmingą integraciją į darbo rinką.