Įgyvendinami Horizon2020 projektai: MaTHiSiS testavimai

03/01/2018

Mathsis sukurtos aplinkos testavimai vyksta viso projekto metu, juose dalyvauja daugiau nei 400 besimokančiųjų iš skirtingų šalių ir mokymosi sektorių. MaTHiSiS mokomąją aplinką numatyta testuoti trimis etapais:
– pirmasis – bandomasis testavimas,
– antrasis – testavimas asistuojant mokomosios aplinkos kūrėjams ir
– trečiasis – testavimas realiose situacijose, kai mokytojai išbandys aplinką savarankiškai.
Testavimai bus atliekami viso projekto metu, užtikrinant mokomosios aplinkos pritaikymą visiems nurodytiems atvejams.
Bandomojo etapo testavimai vyko su asmenimis, turinčiais autizmo spektro, žymius ir kompleksinius mokymosi sutrikimus bei besimokančiaisiais pagal bendrojo lavinimo programą. Darbas su 5–18 metų amžiaus mokiniais, mokytojais ir asistentais prasidėjo 2017 m. gegužės mėn., šio etapo metu buvo konfigūruojama ir įdiegiama mokomoji aplinka. Šis bandomasis etapas buvo kupinas iššūkių tiek švietimo, tiek techniniams partneriams, tačiau vis dėlto buvo sėkmingai užbaigtas. Kilę iššūkiai buvo susiję su mokytojų ir mokinių supažindinimu su IKT panaudojimu mokymui ir mokymuisi, techninės įrangos prieinamumu ir integravimu į tradicinę mokymosi aplinką, MaTHiSiS mokymosi scenarijų ir mokomosios medžiagos atitikimu besimokančiųjų mokymosi tikslams bei mokyklos mokymo programoms. Visi pozityvūs ir negatyvūs atsiliepimai buvo aptarti su partneriais. Šiuo metu parengtas veiksmų planas antrojo testavimo etapo įgyvendinimui, skirtas užtikrinti sėkmingą MaTHiSiS mokomosios aplinkos tobulinimą.
Bandomuosiuose testavimuose dalyvavusi „Nottingham Bluecoat Academy“ (Jungtinė Karalystė) mokytoja Sophie Higson teigė: „Tai ambicingas projektas, kuris padės mokytojams įvertinti besimokančiųjų įsitraukimą naujoviškais ir įspūdingais būdais bei pagerins mokinių pažangą“.
Antrą etapo testavimai asistuojant mokomosios aplinkos kūrėjams prasidėjo 2017 m. lapkričio mėn. Šio etapo metu mokomoji aplinka buvo įdiegta ir sukonfigūruota pagal MaTHiSiS konsorciumo rekomendacijas.
Trečias testavimų etapo testavimai realiose situacijose prasidės 2018 m. rugsėjo mėn., kuomet bus atliekami galutiniai mokomosios aplinkos bandymai.
Visa informacija apie MaTHiSiS projektą pateikiama čia.