Kviečiame į 9-ą grupių santykių praktinę/patirtinę konferenciją Lietuvoje

18/05/2018

LYDERYSTĖ IR GALIA ĮVAIRIALYPIŲ TAPATUMŲ LAIKAIS

Konferencija vyks š.m. rugpjūčio 2428 dienomis, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto patalpose (Universiteto g. 9/1).

Konferencija yra atvira dalyviams iš įvairių profesinių sričių: vadybos, administravimo, socialinio darbo, švietimo, kultūros, psichologijos, ir kt.. Ji gali būti naudinga skirtingus vaidmenis organizacijose atliekantiems darbuotojams: vadovams, administratoriams, koordinatoriams, organizatoriams, konsultantams ir kt.

Konferencijos darbinė kalba yra anglų.

Patyrusiems dalyviams yra galimybė tobulėti mažos grupės konsultavimo įgūdžių lavinimo grupėje.

Platesnę informaciją apie konferenciją, jos tikslus, uždavinius, programą, vykdančias organizacijas, konsultantus, administracinius/ organizacinius klausimus, nuorodą į dalyvio registracijos anketą rasite čia:

http://www.fsf.vu.lt/naujienos/fakulteto-ivykiai/2038-grupi-santyki-konferencija-lyderyste-ir-galia-ivairialypi-tapatum-laikais-2018-08-24-28

Galutinė registracijos į konferenciją diena yra liepos 10 d.

Ankstyvosios registracijos nuolaida galioja užsiregistravusiems iki birželio 4 d.