• ESF projektas VILNIAUS AP. SUAUGUSIŲJŲ ĮTRAUKIMAS Į FORMALŲJŲ ŠVIETIMĄ

  Liepos mėn. prasidėjo projektas nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0002

  skaitykite daugiau Naujienų skiltyje

  Read More
 • Projektas SHELDON

  3-asis partnerių susitikimas įvyks spalio mėn. Tesalonikuose, Graikijoje

  skaitykite daugiau Naujienų skiltyje

  Read More
 • Erazmus Plus KA2 projektas VESVET

  Rugsėjo mėn. pradedame naują projektą skirtą verslumo kompetencijų ugdymui

  skaitykite daugiau Projektų skiltyje

  Read More